Các khóa học đã đăng ký

Học Viên Tại S.O.C Nói Gì ?

Quy trình đào tạo học viên ở S.O.C trở thành một nhân viên thu mua với đầy đủ kiến thức và kĩ năng cần có sau khi hoàn thành khóa học. Ch...
Thông qua khóa học Procurement – Purchasing của trung tâm mình đã có cách nhìn cũng như tiếp cận chi tiết cụ thể hơn về ngành mua hàng và...
Với góc độ của một sinh viên vừa ra trường như mình thì mình cảm thấy rất mơ hồ cũng như chưa thể hiểu rõ về các nhiệm vụ thực tế của một...
Mình được nhìn nhận và học hỏi được những kiến thức mới cũng như nghe chia sẻ từ thực tế từ mọi người để mở rộng được hiểu biết. Điều giá...
Điều giá trị nhất là mình được hiểu rõ về bản thân hơn và cũng như xác định được mục tiêu nghề nghiệp và cách kết nối với mọi người. Khóa...
Thứ nhất, từ khóa học Sales của anh Vinh, mình biết cách nói chuyện dễ dàng hơn với mọi người và bắt đầu làm chủ câu chuyện. Thứ hai, mìn...
Nếu bạn hỏi điều gì làm mình thích nơi này đến vậy. Thì câu trả lời đó là sự tận tâm, nhiệt tình. Anh, chị không chỉ giảng dạy về kiến th...
Mình là học viên lớp Logistics 13 và Purchasing 02, là học viên trải qua khá nhiều lớp học khác nhau, mình cảm nhận được c...
1 2 3