Các khóa học đã đăng ký

Nguyễn Ngọc Vũ - khóa Avanced Logistics (AL45)

Lần đầu tiên mình được trải nghiệm làm được những công việc thực tế và hình dung được những thứ mình sẽ cọ xát sau này. Và đặc biệt hơn nữa, anh không chỉ theo sát chúng mình xuyên suốt khóa học mà còn cả chặng đường sau này nữa. Đó là một trong những điều may mắn mà mình vô cùng quý trọng khi được học tại S.O.C

Lần đầu tiên mình được trải nghiệm làm được những công việc thực tế và hình dung được những thứ mình sẽ cọ xát sau này. Và đặc biệt hơn nữa, anh không chỉ theo sát chúng mình xuyên suốt khóa học mà còn cả chặng đường sau này nữa. Đó là một trong những điều may mắn mà mình vô cùng quý trọng khi được học tại S.O.C


Cũ hơn