Các khóa học đã đăng ký

Huỳnh Ngọc Vân Thanh - Khóa Advanced Logistics (ALS33)

Mình không chỉ được học lý thuyết, kiến thức nền tảng mà mình còn được nghe kể và giao bài tập là những tình huống thực tế mà các anh chị giảng viên đã từng gặp qua. Mặt khác, mình còn được thực hành telesales, đi cảng... để không chỉ được học thật mà còn được làm thật. Ngoài ra, giảng viên là các anh chị tuy còn trẻ nhưng có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và trong các buổi học thì họ giữ vị thế như anh chị truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em chứ không phải như thầy cô nên sẽ tạo được không khí gần gũi cho lớp.

Mình không chỉ được học lý thuyết, kiến thức nền tảng mà mình còn được nghe kể và giao bài tập là những tình huống thực tế mà các anh chị giảng viên đã từng gặp qua. Mặt khác, mình còn được thực hành telesales, đi cảng... để không chỉ được học thật mà còn được làm thật. Ngoài ra, giảng viên là các anh chị tuy còn trẻ nhưng có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và trong các buổi học thì họ giữ vị thế như anh chị truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em chứ không phải như thầy cô nên sẽ tạo được không khí gần gũi cho lớp.


Cũ hơn Mới hơn