Các khóa học đã đăng ký

Trần Nguyễn Hồng Nhung - Khóa Advanced Logistics (ALS31)

Giảng viên cute, kiến thức thực tế. mình đã học được rất nhiều từ đây. ngoài những kiến thức chuyên ngành về logistics, mình còn được học về tư duy, về cách làm việc, cách sống và rất nhiều điều thú vị khác từ giảng viên ở đây.

Giảng viên cute, kiến thức thực tế. mình đã học được rất nhiều từ đây. ngoài những kiến thức chuyên ngành về logistics, mình còn được học về tư duy, về cách làm việc, cách sống và rất nhiều điều thú vị khác từ giảng viên ở đây.


Cũ hơn Mới hơn