Các khóa học đã đăng ký

Chung Văn Bảo - Khóa Advanced Logistics (ALS33)

Một khóa học hết sức tuyệt vời và bổ ích! Cảm thấy mình trưởng thành hơn và có nhiều kiến thức thực tế hơn sau khi học tại SOC. Đặc biệt là các anh chị giảng viên hết sức nhiệt tình và vui vẻ, luôn tạo cảm hứng làm việc và nguồn năng lượng cho các bạn sinh viên (nhất là anh Kha và anh An 😂). Chúc SOC ngày càng thành công và phát triển 😆

Một khóa học hết sức tuyệt vời và bổ ích! Cảm thấy mình trưởng thành hơn và có nhiều kiến thức thực tế hơn sau khi học tại SOC. Đặc biệt là các anh chị giảng viên hết sức nhiệt tình và vui vẻ, luôn tạo cảm hứng làm việc và nguồn năng lượng cho các bạn sinh viên (nhất là anh Kha và anh An 😂). Chúc SOC ngày càng thành công và phát triển 😆


Cũ hơn Mới hơn