Các khóa học đã đăng ký

Phan Thị Minh Phương - Khóa Advanced Logistics (AL46)

Anh giảng bài mà em đã hiểu nhiều hơn về mấy cái loại giấy tờ đối với em rất là rắc rối, cũng nhờ anh mà làm cho em cảm thấy hứng thú học nhiều hơn. Những đứa chỉ cần học buổi sáng là vật và vật vờ như em nhưng chỉ cần nghe anh dạy thì buồn ngủ gì cũng không còn nữa. Anh dạy rất rất rất rất hay. Anh không những truyền đạt kiến thức mà còn kể cho tụi em nhiều thứ lúc tụi em được đi cảng nữa

Anh giảng bài mà em đã hiểu nhiều hơn về mấy cái loại giấy tờ đối với em rất là rắc rối, cũng nhờ anh mà làm cho em cảm thấy hứng thú học nhiều hơn. Những đứa chỉ cần học buổi sáng là vật và vật vờ như em nhưng chỉ cần nghe anh dạy thì buồn ngủ gì cũng không còn nữa. Anh dạy rất rất rất rất hay. Anh không những truyền đạt kiến thức mà còn kể cho tụi em nhiều thứ lúc tụi em được đi cảng nữa


Cũ hơn Mới hơn