Các khóa học đã đăng ký

Nguyễn Thị Hồng Thảo - Khóa True Logistics For Starters (TLS92)

Mình cảm thấy giảng viên ở S.O.C là những người minh chứng rõ ràng nhất cho chữ "GIÁO DỤC THẬT". Với bề dày kinh nghiệm của các anh chị đã giúp cho tụi mình có nhiều trải nghiệm thực tế, nhờ vào sự giúp đỡ tận tình này mà mình đã tìm được sở thích thật sự của bản thân ở mảng Warehousing.

Mình cảm thấy giảng viên ở S.O.C là những người minh chứng rõ ràng nhất cho chữ "GIÁO DỤC THẬT". Với bề dày kinh nghiệm của các anh chị đã giúp cho tụi mình có nhiều trải nghiệm thực tế, nhờ vào sự giúp đỡ tận tình này mà mình đã tìm được sở thích thật sự của bản thân ở mảng Warehousing.


Cũ hơn Mới hơn