Các khóa học đã đăng ký

Lê Thị Bích Đào - Khóa Advanced Logistics (ALS33)

Học xong khoá AL33 và gần tốt nghiệp rồi, mình cảm thấy thực sự tiếc nuối vì không còn học ở đây nữa, quả thật chương trình giảng dạy của SOC rất khác với trong trường đại học. Bạn sẽ được đi thực tế rất nhiều, học hỏi từ các anh chị có nhiều kinh nghiệm trong ngành chứ không phải là ký thuyết sáo rỗng. Mong SOC ngày càng được nhiều người biết đến và phát triển các khoá học hơn nữa.

Học xong khoá AL33 và gần tốt nghiệp rồi, mình cảm thấy thực sự tiếc nuối vì không còn học ở đây nữa, quả thật chương trình giảng dạy của SOC rất khác với trong trường đại học. Bạn sẽ được đi thực tế rất nhiều, học hỏi từ các anh chị có nhiều kinh nghiệm trong ngành chứ không phải là ký thuyết sáo rỗng. Mong SOC ngày càng được nhiều người biết đến và phát triển các khoá học hơn nữa.


Cũ hơn Mới hơn