Các khóa học đã đăng ký

Uyên Vũ - Khóa Advanced Logistics (AL48)

Thực sự mỗi buổi học như là một buổi để xả stress ớ. Trừ ngày phải phỏng vấn thử với a Kha ( bth cười đùa dui dẻ dị mà dô phỏng vấn thử mà mặt nghiêm quó đâm ra tui sợ. Nhờ từng buổi học, mà tui qua được môn Quản trị XNK với điểm final 9. Cám ơn SOC nhiều về khóa học

Thực sự mỗi buổi học như là một buổi để xả stress ớ. Trừ ngày phải phỏng vấn thử với a Kha ( bth cười đùa dui dẻ dị mà dô phỏng vấn thử mà mặt nghiêm quó đâm ra tui sợ. Nhờ từng buổi học, mà tui qua được môn Quản trị XNK với điểm final 9. Cám ơn SOC nhiều về khóa học


Cũ hơn Mới hơn