Các khóa học đã đăng ký

Trương Hải Vy - Khóa Avanced Logistics (AL30)

Nghĩ lại thấy sau khi ở SOC mình được nhiều hơn mất, mất có mấy chục ngày cuối tuần thì có là gì khi bây giờ có trong tay một mớ kiến thức về ngành, một tấm chứng chỉ, một anh thầy giỏi giang, một gia đình SOC ngày một đông vui.

Nghĩ lại thấy sau khi ở SOC mình được nhiều hơn mất, mất có mấy chục ngày cuối tuần thì có là gì khi bây giờ có trong tay một mớ kiến thức về ngành, một tấm chứng chỉ, một anh thầy giỏi giang, một gia đình SOC ngày một đông vui.


Cũ hơn Mới hơn