Các khóa học đã đăng ký

Hồ Đình Ân - Khóa Avanced Logistics 48 (AL48)

Học ở S.O.C không những trang bị cho mình những kiến thức mình cần mà còn những kĩ năng mềm mình nên có, nhưng mình trân trọng những "kỉ niệm" mình không muốn quên trong thời gian học hơn. Sau khi học xong mình nghĩ bản thân có chút thay đổi tích cực.... ít nhất là mình nghĩ là vậy

Học ở S.O.C không những trang bị cho mình những kiến thức mình cần mà còn những kĩ năng mềm mình nên có, nhưng mình trân trọng những "kỉ niệm" mình không muốn quên trong thời gian học hơn. Sau khi học xong mình nghĩ bản thân có chút thay đổi tích cực.... ít nhất là mình nghĩ là vậy


Cũ hơn Mới hơn