Các khóa học đã đăng ký

Võ Thị Thanh Tâm - Khóa Advanced Logistics (AL047)

Mình là học viên lớp Logistics 13 và Purchasing 02, là học viên trải qua khá nhiều lớp học khác nhau, mình cảm nhận được các sự nhiệt tình, tâm thế sẵn sàng mang đến những kiến thức thực tế và hữu ích nhất cho học viên anh chị giảng viên ở S.O.C. Chúc S.O.C sẽ luôn phát triển vững mạnh ❤

Mình là học viên lớp Logistics 13 và Purchasing 02, là học viên trải qua khá nhiều lớp học khác nhau, mình cảm nhận được các sự nhiệt tình, tâm thế sẵn sàng mang đến những kiến thức thực tế và hữu ích nhất cho học viên anh chị giảng viên ở S.O.C. Chúc S.O.C sẽ luôn phát triển vững mạnh ❤


Cũ hơn Mới hơn