Các khóa học đã đăng ký

Bộ chứng từ

Muốn rõ về ngành phải rành chứng từ.

Trong tất cả công việc của ngành Logistics, chứng từ là một trong các kiến thức quan trọng như là kim chỉ nam trong ngành. Vì thế để có thể tạo được ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng hoặc đồng nghiệp thì biết rõ về chứng từ là một việc hết sức cần thiết

Liên kết dưới đây là các chứng từ thông dụng trong ngành Logistics giúp các bạn hình dung được hình dạng của các chứng từ. SOC mong rằng sẽ giúp được các bạn ít nhiều: Bộ chứng từ 


Xem thêm các thông tin về Logistics tại: https://www.facebook.com/soc.til/