Các khóa học đã đăng ký

Tin tức nổi bật

Business Partner Trainee là chương trình do Học viện kiến tạo sự nghiệp S.O.C Institute tổ chức, nhằm tìm kiếm các bạn trẻ tự tin, có tố ...
Khi tuyển dụng kết hợp cùng quảng cáo và ngược lại, sẽ thế nào?
5S là một phương pháp quản lý được phát minh bởi người Nhật. Nó là chữ cái đầu của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (S...