Các khóa học đã đăng ký

Tin Tức Supply Chain

Kuehne + Nagel dẫn đầu thị trường từ năm 1890, là công ty cung cấp giải pháp logistics toàn diện cho nhiều ngành công nghiệp và thương mại.
Chúc các bạn học hỏi được nhiều điều qua Casestudy của doanhh nghiệp.
Tít hi vọng kiến thức này sẽ giúp được các bạn học hỏi thêm được nhiều điều về lĩnh vực Supply Chain.