Các khóa học đã đăng ký

Tin Tức Supply Chain

Chuỗi cung ứng là mạng lưới toàn cầu sử dụng để chuyển sản phẩm dịch vụ từ nguyên liệu thô đến khách hàng cuối thông qua việc cấu trúc dò...
Logistics là một cụm từ đã tồn tại từ rất lâu và ngành Logistics cũng đã có mặt từ rất nhiều năm trước.Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, mộ...
Các bạn nhớ note lại chứ kẻo quên nhé!