Các khóa học đã đăng ký

Tin Tức Supply Chain

Just in time: “Đúng sản phẩm – với đúng số lượng – tại đúng nơi – vào đúng thời điểm cần thiết”.Cre: https://phucgia.com.vn/jit...
Reverse logistics (Logistics ngược, Logistics thu hồi) là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát một cách hiệu quả dòng chảy của ...
MBP là mô hình quản trị theo mục tiêu và quá trình được nhiều doanh nghiệp lựa chọn và để hiểu chính xác nhất về mô hình này các bạn hãy ...
Điểm thông quan nội địa? liệu có khó hiểu như bạn nghĩ?Credit: https://phucgia.com.vn/icd-diem-thong-quan-noi-dia-la-gi.html
Có bạn nào còn đang mơ hồ, không phân biệt được giữa FIFO và LIFO không nào?? Cùng Tít giải đáp nhé. Credit: https://phucgia.co...
Trên thực tế có đến 5 loại hình dịch vụ Logistics và mỗi hình thức đều có một tính chất riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉ nói đế...
Nghề thu mua có gì mà hấp dẫn đến vậy nhỉ ???
1 2 3 4