Các khóa học đã đăng ký

Tin Tức Supply Chain

Just in time: “Đúng sản phẩm – với đúng số lượng – tại đúng nơi – vào đúng thời điểm cần thiết”.Cre: https://phucgia.com.vn/jit...
Reverse logistics (Logistics ngược, Logistics thu hồi) là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát một cách hiệu quả dòng chảy của ...
https://iccwbo.org/…/news-spe…/icc-releases-incoterms-2020/…////////////////////////////////////////////////Nguồn bài: DBL Shipping Co., Ltd
Dưới đây là 10 điều KHÔNG - THỂ - BỎ - QUA nếu bạn đang muốn theo ngành Logistics.
Kuehne + Nagel dẫn đầu thị trường từ năm 1890, là công ty cung cấp giải pháp logistics toàn diện cho nhiều ngành công nghiệp và thương mại.
Chuỗi cung ứng là mạng lưới toàn cầu sử dụng để chuyển sản phẩm dịch vụ từ nguyên liệu thô đến khách hàng cuối thông qua việc cấu trúc dò...
Logistics là một cụm từ đã tồn tại từ rất lâu và ngành Logistics cũng đã có mặt từ rất nhiều năm trước.Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, mộ...
1 2