Các khóa học đã đăng ký

WORKSHOP-EVENT

Workshop “CÁCH BÁN THÂN CHO NHÀ TUYỂN DỤNG MÙA 2: CHUYỆN THỰC TẬP” ra đời với sứ mệnh mang đến cho các bạn trẻ, sinh viên từ năm nhất đến...
WORKSHOP giúp bạn biết được tiềm năng HR của mình