Các khóa học đã đăng ký

WORKSHOP-EVENT

Workshop “CÁCH BÁN THÂN CHO NHÀ TUYỂN DỤNG MÙA 2: CHUYỆN THỰC TẬP” ra đời với sứ mệnh mang đến cho các bạn trẻ, sinh viên từ năm nhất đến...
Workshop Marketing Nhập Môn - dành cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu kiến thức, công việc trong ngành Marketing!
Muốn tham gia lĩnh vực Purchasing thì phải tham gia WORKSHOP nè
WORKSHOP giúp bạn biết được tiềm năng HR của mình