Các khóa học đã đăng ký

PORTFOLIO MANAGEMENT

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khóa học tại S.O.C sẽ đảm bảo cho bạn:

 • Hiểu rõ từ A-Z về thị trường chứng khoán một cách bài bản và dễ hiểu nhất.
 • Phân tích cơ bản hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của các công ty.
 • Hướng dẫn cách tự lập một danh mục đầu tư phù hợp và hiệu quả.
 • Những kinh nghiệm thực tế khi thực hành đầu tư.
 • Những góc tối và điểm sáng để quản trị rủi ro khi đầu tư.
 • Có một danh mục đầu tư theo khẩu vị của bản thân.

THỰC TẬP SAU KHÓA HỌC

Các khóa học sẽ đảm bảo nơi thực tập để học viên vận dụng các kiến thức đã học thông qua các công việc và vị trí thực tập tại các công ty hàng đầu trong ngành.

CHỨNG CHỈ

Khóa học PORTFOLIO MANAGEMENT sẽ cung cấp cho học viên chứng chỉ từ S.O.C INSTITUTE. Chứng chỉ bao gồm chữ ký và chức vụ của các giảng viên đã tham gia giảng dạy học viên trong suốt quá trình học.

ĐĂNG KÝ NGAY


PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 • Sơ lược về các công cụ đầu tư (Cổ phiếu, trái phiếu, forex,...).
 • Cách thức vận hành của thị trường chứng khoán.
 • Hướng dẫn mở tài khoản và giao dịch trên thị trường chứng khoán.
 • Phân biệt đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn.
PHẦN 2: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 • Tầm quan trọng hiểu rõ doanh nghiệp.
 • Giới thiệu về danh mục đầu tư.
 • Cách đọc bảng cân đối kế toán cơ bản.
 • Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
PHẦN 3: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

 • Phân tích những nhóm chỉ số lựa chọn cổ phiếu tốt.
 • Chiến lược đầu tư chủ động.
 • Chiến lược đầu tư thụ động.
 • Thiết lập danh mục đầu tư phù hợp với bản thân.


ĐĂNG KÝ NGAY


VÕ THÀNH TRUNG

Anh Trung hiện đang làm Investment Analyst tại TAEL Partner. Anh là một chuyên viên phân tích đầu tư có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành quản lý đầu tư và hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Với vốn kinh nghiệm dày dặn cùng sự nhiệt huyết, đam mê về nghề, anh Trung mong muốn sẽ là người đồng hành có tâm, người truyền lửa cho các bạn học viên trong suốt khóa học. 


ĐĂNG KÝ NGAY