Các khóa học đã đăng ký

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi


TẦM NHÌN

SOC biết rằng đam mê đã và sẽ luôn là động lực cũng như đích đến lớn nhất của tuổi trẻ. Vì thế, SOC tin tưởng các bạn trẻ Việt Nam có quyền được đam mê, được ước mơ và có quyền xây dựng cuộc sống dựa trên đam mê ấy. 

SOC khởi đầu từ Việt Nam và trong tương lai, chúng tôi sẽ lan tỏa tinh thần “sống với đam mê” ấy đến toàn thế giới. SOC tự hào trở thành người tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa:

Giáo Dục THẬT - Sự Nghiệp THẬT - Con Người Sống THẬT


SỨ MỆNH

"SOC đánh thức giới trẻ Việt Nam bằng giáo dục THẬT." 


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

"Chọn đúng thầy - Hiểu đúng sự thật - Làm đúng việc thật - Sống đúng với trách nhiệm của bản thân"

Get The Right Mentor, Know The Truth, Make It Real and Take Responsibility