Các khóa học đã đăng ký

Digital Marketing at Green Feed

Ms. ĐẶNG LAN ANH

Chị Đặng Lan Anh có hơn 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Digital Marketing Manager nên chị dễ dàng nhìn nhận được hành vi khách hàng và tích lũy được cho bản thân vốn kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng hữu dụng nhất trong lĩnh vực này.  Chị từng làm việc ở các công ty lớn như Lowe, Domino's Pizza và hiện tại là tập đoàn Green Feed.

KHÓA HỌC