Các khóa học đã đăng ký

Warehouse Manager

Mr. TRẦN THANH HOÀNG.

Anh Hoàng đang giữ vị trí Warehouse Manager. Công việc của anh quản lý toàn bộ các hoạt động diễn ra tại nhà kho kể cả quản lý thành phẩm và cơ sở vật chất tại đây nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng đó là tối ưu hóa hiệu suất kho.

Trước vị trí này, anh Trần Thanh Hoàng đã từng có hơn 11 năm làm Warehouse Manager cho Virbac Vietnam Co. Ltd. Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh đại học Lâm nghiệp (Hà Nội), anh liên tục bổ sung vốn kiến thức của mình thông qua các khóa học xuất nhập khẩu và quản lý kho tại The Institute of Asian Studies, các khóa học nhân sự, logistics và kỹ thuật khác. Do đó, những kiến thức anh Hoàng mang lại sẽ vô cùng đa dạng và thực tế.

KHÓA HỌC