Các khóa học đã đăng ký

YEAR END PARTY

Tiệc cuối năm của SOC dành cho nhân viên của mình nè.

Các anh chị HR chuẩn bị trang trí cho YEP.


Mọi người check-in tại cổng chào.SOC trao bằng cho các nhân viên có cố gắng trong năm.


Team được giải văn  nghệ xuất sắc trong YEP.


Mọi nhân viên đều có quà sau một năm cố gắng rất nhiều.


Cũ hơn Mới hơn