Các khóa học đã đăng ký

QUY ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO LƯUChính sách bảo lưu: - Đối tượng: Học viên vì lý do cá nhân (lịch học, công việc, cơ sở vật chất laptop…), l...
Thông báo của SOC áp dụng từ ngày 01/12/2019 nha các bạn.
Thông báo của SOC áp dụng từ ngày 01/12/2019 nha các bạn.
SOC xin gửi bạn quy định về học phí 
Đã là SOCer thì phải biết quy định bên SOC nè
Ngày 26/06/2019 vừa qua, trung tâm S.O.C đã chính thức đưa ra thông báo về việc cập nhật chương trình ưu đãi các khóa học tại đây. Quý vị...
Hiện tại, S.O.C Institute đang có 12 khóa học thuộc các lĩnh vực Logistics, Marketing và Human Resources như sau:LOGISTICS• Advanced Logi...