Các khóa học đã đăng ký

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO LƯU

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO LƯU


Chính sách bảo lưu:
- Đối tượng: Học viên vì lý do cá nhân (lịch học, công việc, cơ sở vật chất laptop…), lý do bất khả kháng (sức khỏe, tai nạn, dịch bệnh…). Học viên đã đóng phí nhập học sau khi đã có lịch khai giảng, muốn trì hoãn việc học, không thể tiếp tục tham gia khóa học bắt buộc phải lên Trực tiếp Văn phòng Trung tâm S.O.C làm Đơn xin bảo lưu, quá 15 ngày kể từ ngày nghỉ học nhà trường không nhận được Đơn xin bảo lưu, xem như học viên tự ý bỏ học. Trong trường hợp này nhà trường không giải quyết bất cứ khiếu nại nào.
- Thời hạn bảo lưu: 03 tháng đối với khóa học lẻ trên 01 tháng...

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO LƯU


Chính sách bảo lưu:
- Đối tượng: Học viên vì lý do cá nhân (lịch học, công việc, cơ sở vật chất laptop…), lý do bất khả kháng (sức khỏe, tai nạn, dịch bệnh…). Học viên đã đóng phí nhập học sau khi đã có lịch khai giảng, muốn trì hoãn việc học, không thể tiếp tục tham gia khóa học bắt buộc phải lên Trực tiếp Văn phòng Trung tâm S.O.C làm Đơn xin bảo lưu, quá 15 ngày kể từ ngày nghỉ học nhà trường không nhận được Đơn xin bảo lưu, xem như học viên tự ý bỏ học. Trong trường hợp này nhà trường không giải quyết bất cứ khiếu nại nào.
- Thời hạn bảo lưu: 03 tháng đối với khóa học lẻ trên 01 tháng tính từ ngày bạn làm Đơn bảo lưu trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm (riêng khóa học lẻ dưới 01 tháng chỉ được bảo lưu trong khóa tiếp theo).
- Quy định và Quyền lợi:

  •  Được tham gia lại khóa học đã đăng ký không phân biệt giảng viên.
  •  Phải báo cho bộ phận phụ trách lớp (Course Management - viết tắt: CM) để được làm Đơn bảo lưu khóa học.
  •  Phiếu bảo lưu khóa học phải làm Trực tiếp tại Văn phòng mà bạn đăng ký khóa học. Nếu học viên không trực tiếp đến được có thể Ủy quyền cho người thân, bạn bè làm Đơn bảo lưu giúp.


- Sau thời hạn bảo lưu:

  • Đối với Học viên lẻ, nếu muốn tham gia khóa học sẽ đóng phí bảo lưu (làm việc với bộ phận kế toán hoặc quản lý Trung tâm) để được hỗ trợ ghi danh vào lớp học.
  • Đối với Membership (MBS) thì thời gian bảo lưu tối đa sẽ là 06 tháng kể từ ngày làm Đơn bảo lưu. Quá 06 tháng tính từ ngày bảo lưu bạn phải đóng thêm phí bảo lưu (làm việc với bộ phận kế toán hoặc quản lý Trung tâm) để được hỗ trợ ghi danh vào lớp học.


Lưu ý: 
Học viên vui lòng giữ kĩ phiếu bảo lưu; Trung tâm sẽ không hỗ trợ ghi danh nếu bạn mất phiếu bảo lưu dưới bất kỳ trường hợp và lí do nào.


Mới hơn