Các khóa học đã đăng ký

Tin Tức Supply Chain

Just in time: “Đúng sản phẩm – với đúng số lượng – tại đúng nơi – vào đúng thời điểm cần thiết”.Cre: https://phucgia.com.vn/jit...
Điểm thông quan nội địa? liệu có khó hiểu như bạn nghĩ?Credit: https://phucgia.com.vn/icd-diem-thong-quan-noi-dia-la-gi.html
Trên thực tế có đến 5 loại hình dịch vụ Logistics và mỗi hình thức đều có một tính chất riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ chỉ nói đế...
Nghề thu mua có gì mà hấp dẫn đến vậy nhỉ ???
FCL, LCL gì mà lộn quài á🥺🥺🥺Để đó, TIL giúp bạn :)))Share về để dành nhé !!!!