Các khóa học đã đăng ký

WORKSHOP-EVENT

Workshop Marketing Nhập Môn - dành cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu kiến thức, công việc trong ngành Marketing!
Đối với các bạn trẻ, mỗi một chọn lựa hiện tại của mình có thể sẽ thay đổi toàn bộ con đường sự nghiệp sau này của các bạn. Vậy nên, dưới...
Muốn tham gia lĩnh vực Purchasing thì phải tham gia WORKSHOP nè
WORKSHOP giúp bạn biết được tiềm năng HR của mình
Tìm hiểu về kế toán nên bắt đầu từ đâu?
🌟 Đến với Workshop bạn được gì ?
1 2 3