Các khóa học đã đăng ký

Lê Quốc Huy - Sales Manager at M&P International Company Ltd.

Mr. LÊ QUỐC HUY

Hiện tại đang anh là Sales Manager tại M&P International Company Ltd. Bên cạnh đó anh từng giữ những chức vụ Purchasing Agriculture tại HX Export, Sales Forwarder tại TC Shipping Just In Time Logistics. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, anh Huy sẽ mở ra cho bạn nhiều chân trời mới trong ngành Logistics đây!


"Mình đến với Khách Hàng bằng sự chân ái, Khách hàng sẽ cư xử với mình như một tri kỷ."

- Mr. Quốc Huy - 

KHÓA HỌC

 

 

← Khóa học trước Khóa học sau →