Các khóa học đã đăng ký

Nguyễn Doãn Thắng - Key Account Supervisor at Yusen Logistics Vietnam

Mr. NGUYỄN DOÃN THẮNG

Hiện tại đang là Key Account Supervisor at Yusen Logistics Vietnam. Là đàn anh làm việc lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong ngành Logistics. Với một năng lực tràn đầy tích cực, anh Thắng sẽ là người "thức tỉnh" thần lực Logistics & Purchasing trong con người bạn với những bài giảng hữu ích vận dụng kiến thức vào thực tế.

 

KHÓA HỌC

 

 

← Khóa học trước Khóa học sau →