Các khóa học đã đăng ký

Warehouse & Logistics Manager at Pharmacity.

Mr. TRẦN THẾ HUY.

Trước khi giữ vị trí Warehouse & Logistics Manager tại QSR Việt Nam như hiện nay, anh Huy đã tích lũy lượng lớn kinh nghiệm thực tế qua các vị trí:

• Logistics & Warehouse Manager - Siêu thị Auchan

• Purchasing Manager tại Tập đoàn KN VIENTIANE

• Purchasing Officer tại Công ty TNHH Đỉnh Cao - APEX Co. Ltd 

• Import Manager tại Trung tâm thu mua - Siêu thị Big C An Lạc

Những kiến thức anh Trần Thế Huy mang lại không chỉ thực tế, hữu dụng, mà còn vững vàng lý thuyết bởi anh là cử nhân đại học Kinh Tế TP.HCM, cử nhân đại học Ngoại ngữ Hà Nội và cử nhân cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Tầm nhìn của một người làm quản trị như anh mang tính bao quát và thấu suốt vấn đề, giải quyết triệt để và đưa ra những case studies vô cùng thú vị.

KHÓA HỌC