Các khóa học đã đăng ký

Trần Văn Khánh - HR Director at QH Plus

Mr. TRẦN VĂN KHÁNH 

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong Quản lý nhân sự, đặc biệt là Total Rewards. Anh Khánh sẽ truyền tải cho sinh viên những kiến thức cần thiết và thực tiễn cho học viên từ khi chưa biết gì về C&B đến khi trở thành một nhân viên có thể giải quyết được công việc C&B tại một doanh nghiệp lớn.


"Tại khóa học Compensation & Benefits, học viên sẽ có tự tin vào trình độ, kỹ năng cũng như kinh nghiệm xử lý công việc của mình, làm tốt công việc của một Chuyên viên C&B - Total Rewards của một doanh nghiệp."

- Mr. Văn Khánh -

KHÓA HỌC

 

← Khóa học trước Khóa học sau →