Các khóa học đã đăng ký

Hồ Lê Trâm - Purchasing Officier at thyssenkrupp Industrial Solutions Vietnam

Ms. HỒ LÊ TRÂM

Hiện tại chị đang là Purchasing Officier at thyssenkrupp Industrial Solutions Vietnam. Mỗi buổi học với chị Trâm đồng nghĩa với việc bạn sẽ được bước vào một viễn cảnh va chạm thực tế với nghề Purchasing nói riêng và ngành Logistics nói chung trong trong giai đoạn đổi mới năm 2022.

 

KHÓA HỌC

 

 

← Khóa học trước Khóa học sau →