Các khóa học đã đăng ký

HR Manager at Balance Training and Consultancy Company

Ms. Lê Ngọc Kỳ Phúc

Hiện tại, chị Phúc đang giữ vị trí HR Manager tại Balance Training and Consultancy Company. Chị Phúc có 5 năm trong ngành và 3 năm kinh nghiệm làm quản lý nhân sự. Với hành trang kinh nghiệm của mình, chị sẽ chia sẻ cách xây dựng chính sách tiền lương, trả lương theo phương thức 3P cũng như hệ thống phân tích công việc, mô tả công việc, KPIs, OKRs.

KHÓA HỌC