Các khóa học đã đăng ký

Lê Ngọc Kỳ Phúc - HR Manager at Balance Training and Consultancy Company

Ms. LÊ NGỌC KỲ PHÚC

Hiện tại, chị Phúc đang giữ vị trí HR Manager tại Balance Training and Consultancy Company. Chị Phúc có 5 năm trong ngành và 3 năm kinh nghiệm làm quản lý nhân sự và đang đảm nhiệm khóa học HR General tại S.O.C. Với hành trang kinh nghiệm của mình, chị sẽ chia sẻ cách xây dựng chính sách tiền lương, trả lương theo phương thức 3P cũng như hệ thống phân tích công việc, mô tả công việc, KPIs, OKRs. Đồng thời, chị cũng tích cực tạo các khóa học E-learning tương tác theo các chi tiết cụ thể của khách hàng B2B.


"Kiến thức và cách deal lương. Ví dụ rất thực tế và rõ ràng dễ mường tượng về cách vận hành thuộc mảng này và quan trọng hơn là các kiến thức về tâm lý người tuyển dụng, cũng như là ứng viên."

- Ms. Kỳ Phúc - 

KHÓA HỌC

 

← Khóa học trước Khóa học sau →