Các khóa học đã đăng ký

Nguyễn Châu Thảo Ngọc - Marketing Manager at GHN Express (Giao Hàng Nhanh)

Ms. NGUYỄN CHÂU THẢO NGỌC (JADE)

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là lĩnh vực Digital/Social Media, chị Jade sẽ là người định hướng mindset lên kế hoạch truyền thông Social Media cho các học viên để chinh phục mọi project lớn nhỏ trong vũ trụ này. Đối với chị, Digital Marketing liên quan mật thiết đến xã hội học và tâm lý học hơn là chỉ đơn thuần về công nghệ.

Chị Jade chi sẻ: "Khi bạn hiểu rõ khách hàng của mình như các nhà tâm lý học, bạn sẽ biết phải cung cấp cho họ những gì. Bất kể sự thay đổi và cập nhật nhanh chóng của công nghệ, chìa khóa của Marketing vẫn là sự thấu hiểu khách hàng. Bất kể sản phẩm của bạn là gì, điều duy nhất bạn cần làm là sử dụng kiến thức của mình cho phù hợp với các insight khác nhau của người dùng. Bằng tất cả những điều kể trên, chúng ta có thể trở thành những người tiên phong không chỉ trong lĩnh vực marketing mà còn trong kỷ nguyên của growth hacking." 

Ngoài là Giảng viên lớp Digital Marketing/Social Media tại S.O.C, chị Jade còn là người chơi hệ tâm linh cho team đam mê Tarot. “Hãy bốc 1 tụ bài, và chị sẽ cho bạn biết bạn và Social hợp nhau như thế nào nha!”.

 

KHÓA HỌC

 

← Khóa học trước Khóa học sau →