Các khóa học đã đăng ký

Former Community Manager at TVHUB.

Ms. NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Chị Thủy là giảng viên có chuyên môn chính về lĩnh vực Social Media Marketing và Content Marketing.

Chị Thủy đã từng giữ vị trí Senior Social Media Executive và Community Manager tại chương trình SharkTank Việt Nam Chị đến với SOC Institute với mong muốn chia sẻ với các bạn sinh viên về công việc và mang đến cho các bạn những câu chuyện thực tế trong ngành truyền thông.

KHÓA HỌC