Các khóa học đã đăng ký

Lâm Gia Hân - Product Manager at L'Oréal

Ms. Lâm Gia Hân

Chị Lâm Gia Hân đã có nhiều năm thực chiến trong ngành:
- Account Manager của Saatchi & Saatchi.
- Marketing Team leader của Freelance Strategic Consultant.
- Social Specialist tại ClickMedia.

KHÓA HỌC

 

Khóa học sau →