Các khóa học đã đăng ký

QUY ĐỊNH

Ngày 26/06/2019 vừa qua, trung tâm S.O.C đã chính thức đưa ra thông báo về việc cập nhật chương trình ưu đãi các khóa học tại đây. Quý vị...
Hiện tại, S.O.C Institute đang có 12 khóa học thuộc các lĩnh vực Logistics, Marketing và Human Resources như sau:LOGISTICS• Advanced Logi...