Các khóa học đã đăng ký

TẤT TẦN TẬT VỀ FCL

Định nghĩa:

FCL (Full container load) là vận chuyển nguyên container. Người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng gói hàng và dỡ hàng khỏi container. Khi người gửi hàng có khối lượng hàng đồng nhất đủ để chứa đầy một container, họ sẽ sử dụng phương án này vì nó là phương án hiệu quả kinh tế nhất.

Theo cách gửi FCL/ FCL, trách nhiệm về giao nhận, bốc dỡ và các chi phí khác được phân chia như sau:

Trách nhiệm của người gửi hàng FCL:

 • Thuê container ngoài bãi và vẫn chuyển cont rỗng về kho hoặc nơi chứa hàng để đóng hàng
 • Làm hàng và đóng hàng vào container theo quy chuẩn đặc thù của từng loại hàng hóa đảm bảo cont đã được sắp xếp chắc chắn
 • Làm thủ tục hải quan và niêm chì (seal) cho container
 • Vận chuyển và giao container cho người chuyển chở tại bãi đồng thời gửi chi tiết vận đơn cho hãng tàu hoặc FWD
 • Chịu các chi phí như phí bốc dỡ, phí THC, phí Dem/Det nếu có.

Trách nhiệm của người chuyên chở hàng FCL:

 • Phát hành vận đơn cho người gửi hàng trước khi gửi đơn phải gửi bản draf bill cho người gửi hàng kiểm tra thông tin trên đơn
 • Đảm bảo hàng hóa chất xếp trong container được nguyên vẹn đến khi lên tàu và đến tay người nhận tại cảng đến
 • Bốc dỡ, sắp xếp container trên tàu tại cảng đi và cảng đến.
 • Giao container cho người nhận có vận đơn hợp lệ tại bãi cont.
 • Chịu mọi chi phí về thao tác nói trên.

Trách nhiệm của người nhận hàng FCL:

 • Đảm bảo đầy đủ các giầy tờ nhập khẩu và làm thủ tục thông quan
 • Xuất trình vận đơn (B/L) để nhận hàng tại bãi container.
 • Vận chuyển container về kho bãi của mình, nhanh chóng lấy hàng và hoàn trả container rỗng cho người chuyên chở (hoặc công ty cho thuê container).
 • Hoàn tất các phí local charges, D/O, phí cước container.

  #Tailieuthamkhaotaisonganhlogistics

Cũ hơn Mới hơn