Các khóa học đã đăng ký

Thông báo thay đổi fanpage TIL thành Mr Tít.

BÀI THÔNG BÁO THAY ĐỔI THƯƠNG HIỆU TRUE INTERNATIONAL LOGISTICS THÀNH MR.TÍT.

Từ ngày 13/12/2019, page True International Logistics đổi thành page Mr.Tít .
Link page: https://www.facebook.com/soc.til/?epa=SEARCH_BOX
Logo mới: (Hình ở dưới)
🤩🤩Hãy tưởng tượng🤩🤩
▶️Kế toán là bà Mẹ Kế khó chiều
▶️Nhân sự là Mama lo toan mọi việc
▶️Phèn Marketing là dành cho “chân ướt, chân ráo” bước vào lĩnh vực này.
🤔🤔Thì Logistics trong bạn là gì?🤔🤔

Đối với SÓC, Logistics giống như người anh trai “chu toàn” từ đất liền tới biển khơi, am hiểu mọi chuyện từ A tới Z.

Vì vậy, để mang người anh trai Logistics này lại gần các bạn hơn, SOC quyết định đổi tên fanpage từ True International Logistics thành Mr Tít.

3 lý do hình thành Mr Tít:
▶️Tít: phiên âm tiếng việt của từ “tics” trong Logistics
▶️Mang lại cảm giác vui vẻ như nhân vật cùng tên Tít trong hoạt hình Tít và Mít.
▶️Tít: “ lo tít” = “ lo xa”, là một người anh dẫn dắt, lo toan cho đàn em của mình.

😆😆Chu đáo, hiểu biết rộng về Logistics,.. là những tính cách đặc trưng của Mr.Tít. Nhưng không phải vì thế mà anh là “ông cụ non” đâu. Anh vẫn bắt kịp xu hướng thời đại, thấu hiểu được suy nghĩ của các bạn đấy nhé.😆😆

😍😍Đừng quên theo dõi fanpage để xem những điều thú vị Mr Tít sẽ đem lại nhé.😍😍
--------------------------------------------------------------------
English caption below
OFFICIAL ANNOUNCEMENT ABOUT CHANGING BRAND NAME FROM TRUE INTERNATIONAL LOGISTICS TO MR TÍT

From 13/12/2019, our True International Logistics page change the name to Mr.Tít .
Link page: https://www.facebook.com/soc.til/?epa=SEARCH_BOX

🤩🤩Imagine🤩🤩
▶️ Accounting is a grumpy stepmother.
▶️ HR is a caring Mama.
▶️ Phen Marketing is a newbie in Marketing.
🤔🤔So what does Logistics mean to you?🤔🤔

To SOC, Logistics is a considerate brother who is knowledgeable about everything from A to Z.

Therefore, to bring this brother comes nearer to you, SOC decided to change our page name from True International Logistics to Mr.Tít.

3 reasons to come up with Mr.Tít:
▶️Tít: represented “tics” for Logistics in Vietnamese
▶️Bring happiness to you like the name of character Tít in “Tít và Mít” cartoon.
▶️Tít also means foreseeing, a brother who guides the way for his younger brothers.

😆😆Caring, intelligent, excellent at Logistics,... are some specific characteristics of Mr.Tít. But he’s not “an old man”, he’s still a trendy person who will always know what you think.😆😆

😍😍Don’t forget to follow our page and wait for interesting topics that Mr. Tít brings to you.😍😍