Các khóa học đã đăng ký

[Tít Knowledge] [CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG]

[Tít Knowledge]

[CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG]

Để tối ưu hoá lợi ích từ các quá trình và quy trình trong quản lý chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ.Việc này còn giúp loại trừ khả năng lỗi, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận hành. Dưới đây là Top 3 công nghệ tiêu biểu nhất:

– ERP-Enterprise Resource Planning (Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp): Hệ thống này giúp doanh nghiệp tối ưu hoá hoạt động của mình bằng việc thống nhất dữ liệu của tất cả các bộ phận phòng ban trên 1 cơ sở dữ liệu chung nhất, giúp giảm thiểu thời gian và đảm bảo 1 luồng thông tin được sử dụng xuyên suốt cả doanh nghiệp.

[Tít Knowledge]

[CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG]

Để tối ưu hoá lợi ích từ các quá trình và quy trình trong quản lý chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ.Việc này còn giúp loại trừ khả năng lỗi, đơn giản hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận hành. Dưới đây là Top 3 công nghệ tiêu biểu nhất:

– ERP-Enterprise Resource Planning (Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp): Hệ thống này giúp doanh nghiệp tối ưu hoá hoạt động của mình bằng việc thống nhất dữ liệu của tất cả các bộ phận phòng ban trên 1 cơ sở dữ liệu chung nhất, giúp giảm thiểu thời gian và đảm bảo 1 luồng thông tin được sử dụng xuyên suốt cả doanh nghiệp.

– Computerized Shipping & Tracking (Theo dõi và vận chuyển hàng hóa dựa trên ứng dụng tin học): Sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và các phần mềm điện toán cơ bản IP giúp doanh nghiệp (DHL, FedEx,..) đơn giản hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu thời gian và các lỗi xảy ra trong quá trình vận chuyển.

– RFID – Radio Frequency Identification (Kỹ thuật nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến):Con chip RFID sẽ được gắn lên trên mỗi sản phẩm và cho phép doanh nghiệp dễ dàng theo dõi hàng tồn kho, kiểm soát tối đa và cải thiện tầm nhìn lên các sản phẩm của mình.

 


Cũ hơn Mới hơn