Các khóa học đã đăng ký

Thực thành kế toán và Thuế sơ cấp


TỔNG QUAN KHÓA HỌC

  • Khóa học KẾ TOÁN SƠ CẤP là nơi cung cấp kiến thức lý thuyết và bài tập thực tế về kế toán. Khóa học đảm bảo lượng kiến thức có thể áp dụng vào thực tế khi bạn đi làm.
  • Lượng học viên trong một lớp dao động từ 8 đến 12 bạn để đảm bảo độ tương tác giữa giảng viên và học viên cũng như giữa các bạn học viên với nhau.
  • Các bạn học viên sẽ có cơ hội thực hành dựa trên các cases thực tế từ kinh nghiệm của giảng viên. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học, bạn có cơ hội đứng vào hàng ngũ tư vấn viên của KMC qua sự đánh giá của giảng viên.

THỰC TẬP SAU KHÓA HỌC

Khóa học KẾ TOÁN SƠ CẤP đảm bảo nơi thực tập để học viên vận dụng các kiến thức đã học. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học, bạn có cơ hội đứng vào hàng ngũ tư vấn viên của công ty KHAI MINH (KMC) qua sự đánh giá của giảng viên.

CHỨNG CHỈ

Khóa học KẾ TOÁN SƠ CẤP sẽ cung cấp cho học viên chứng chỉ từ S.O.C INSTITUTE. Chứng chỉ bao gồm chữ ký, chức vụ của các giảng viên đã tham gia giảng dạy học viên trong suốt quá trình học và toàn bộ kiến thức bạn đã được học sẽ được thể hiện trên chứng chỉ.

ĐĂNG KÝ NGAY


PHẦN 1: KẾ TOÁN

• Kế toán tiền gửi ngân hàng

• Kế toán tiền mặt

• Kế toán phải thu

• Kế toán phải trả, các khoản trích, vay

• Kế toán lương

• Kế toán khấu hao TSCD và các khoản phân bổ chi phí

• Lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán


PHẦN 2: THUẾ

• Kê khai thuế môn bài, các thủ tục bao đầu (hóa đơn online, khai thuế online, sử dụng HTKK...)

• Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng/quý

• Kê khai thuế GTGT hàng tháng/quý

• Kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý


PHẦN 3: CÁC LOẠI BÁO CÁO KHÁC (BÁO CÁO THỐNG KÊ)


PHẦN 4: KIỂM TRA CUỐI KHÓA

• Khái niệm, ý nghĩa và chức năng của các loại hoạt động kế toán.

• Cách lập các bảng báo cáo

• Các kê khai các loại thuế


PHẦN 4: THẢO LUẬN GIỮA KHÓA VÀ CUỐI KHÓA

• Ý nghĩa của công việc kế toán đối với doanh nghiệp

• Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của kế toán

• Văn hóa Nhật Bản trong công ty kế toán

ĐĂNG KÝ NGAY


NGUYỄN VĂN TÚ

Anh Nguyễn Văn Tú hiện đang là Manager của Bộ phận Tư vấn Kế toán và Thuế tại công ty Tư vấn Khai Minh. Với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, anh sẽ là một trong những giảng viên đầu tiên ở nhóm ngành Kế Toán - Tài Chính tại S.O.C INSTITUTE.NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên sẽ là trợ giảng của khóa Kế toán đầu tiên tại S.O.C. Hiện đang là Senior năm 2 của Bộ phận Tư vấn Kế toán và Thuế, với 4 năm kinh nghiệm tư vấn kế toán cho doanh nghiệp, chị sẽ chia sẻ cho các bạn học viên những trải nghiệm thật trong quá trình làm việc và hướng dẫn các bạn thực hành.

ĐĂNG KÝ NGAY