Các khóa học đã đăng ký

Tin tức nổi bật

Khi tuyển dụng kết hợp cùng quảng cáo và ngược lại, sẽ thế nào?
5S là một phương pháp quản lý được phát minh bởi người Nhật. Nó là chữ cái đầu của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (Sàng lọc), Seiton (S...
“Hãy bán cho tôi một cây viết”
“Hệ thống đang thất thủ, tiền thưởng tháng 13 đợi qua mùng nha em!”“Lương tháng này chưa có, ráng qua Tết nha em”Chà, nhắc tới lương...
Nộp CV là bước đầu tiên mà nhà tuyển dụng nhìn trúng ứng viên tài năng. Đối với một công ty, doanh nghiệp lớn, yêu cầu đối với CV ca...