Các khóa học đã đăng ký

MBP (Management By Process)

MBP là mô hình quản trị theo mục tiêu và quá trình được nhiều doanh nghiệp lựa chọn và để hiểu chính xác nhất về mô hình này các bạn hãy cùng T tham khảo bài viết này nhé!!

credit: https://phucgia.com.vn/mbp-va-mbo-trong-logistics-la-gi.html

MBP Đo lường theo kế hoạch kiểm soát quá trình và kế hoạch kiểm tra thử nghiệm. 

Đây là mô hình quản trị theo quá trình: Đó là xác định các bước để thực hiện công việc, rồi xây dựng quy trình cho công việc đó và xây dựng kế hoạch kiểm soát quá trình, kế hoạch kiểm tra thử nghiệm.

Quản Lý Theo Mục Tiêu MBO (Management By Objectives)

Bản chất là khoán việc và đối lập với MBP. Phù hợp cho phân đoạn quản lý cấp cao và các công việc khó kiểm soát được quá trình thực hiện.

Ưu điểm:

 • Cấp dưới sáng tạo
 • Tạo chủ động
 • Tính linh động cao
 • Nhiều thời gian cho lãnh đạo
 • Công bằng, minh bạch theo đúng năng lực

Nhược điểm:

 • Không đảm bảo tính tập trung
 • Dễ sai lạc
 • Khó đúng chuẩn
 • Không kiếm soát được quy trình
 • Có thể thậm chí sai hướng
 • Đòi hỏi người thực hiện phải có tinh thần trách nhiệm cao
 • Khó kiểm soát được chi phí cho quá trình thực hiện do hành vi của nhân viên không đồng nhất

Cũ hơn Mới hơn