Các khóa học đã đăng ký

[DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI THƯỞNG TẾT 2023 KHÔNG?]

   

[DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI THƯỞNG TẾT 2023 KHÔNG?]

💰Thưởng tết nói riêng và khoản thưởng cho người lao động nói chung là chính sách do doanh nghiệp, công ty tự quy định hoặc là sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp, công ty và người lao động tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Thông thường, doanh nghiệp, công ty quy định việc thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Như vậy, việc thưởng Tết m Lịch năm Quý Mão 2023 cho người lao động là không bắt buộc 🙅, nhưng nếu giữa người lao động và công ty đã có thỏa thuận về tiền thưởng Tết thì công ty bắt buộc phải trả thưởng Tết cho người lao động. Vì vậy, để biết mình có chắc chắn được thưởng tết hay không thì các bạn kiểm tra lại hợp đồng lao động của mình hoặc thỏa ước lao động với công ty nhé!

📊Trong gần 3 năm qua, hầu như các Công ty đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, nhất là năm 2020 và năm 2021, vì vậy các khoản thưởng phần lớn bị cắt giảm 📉, hầu như trong thời gian đó người lao động nhận được ít hoặc thậm chí không được thưởng tết. Tuy nhiên, năm 2022 này, kinh tế của chúng ta có nhiều dấu hiệu phục hồi và quay trở lại hoạt động bình thường 📈, do vậy, hy vọng năm 2023, người lao động sẽ được doanh nghiệp, công ty xem xét thưởng để khuyến khích và ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của người lao động.

📌Vậy nhận tiền thưởng Tết Quý Mão 2023 có phải đóng Bảo hiểm xã hội và thuế Thu nhập cá nhân không?

👉Theo quy định tại điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội thì Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Như vậy, Tiền thưởng Tết không phải là tiền lương mà là khoản tiền thưởng cho người lao động, nên khoản tiền này không phải trích đóng Bảo hiểm xã hội. Về thuế thu nhập cá nhân thì theo quy định pháp luật, tiền thưởng là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nên tiền thưởng Tết vẫn phải kê khai và đóng thuế nếu tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và tiền thưởng đến mức phải nộp thuế theo quy định.

 


Cũ hơn Mới hơn