Các khóa học đã đăng ký

PHÂN BIỆT CY VÀ CFS

Các bạn nhớ note lại chứ kẻo quên nhé! 

1) Container Yard (CY) là nơi tập kết các container thường là nằm trong cảng. Các container được lưu trữ tại đó trước khi lên tàu hoặc sau khi được dỡ xuống từ tàu chờ hàng. Nói chung, CY là bãi container và là nơi chứa container

2) Container Freight Station ( CFS ) là nơi thu gom hàng lẻ, là thu vực kho bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia tách, đóng gói hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung container.

Tóm lại, CY là bãi container và là nơi chứa container còn CFS là một điểm chuyển chở, đóng và dỡ hàng ra, vào khỏi container.


Cũ hơn Mới hơn