Các khóa học đã đăng ký

Nguyễn Minh Thuận - Purchasing 30

Quy trình đào tạo học viên ở S.O.C trở thành một nhân viên thu mua với đầy đủ kiến thức và kĩ năng cần có sau khi hoàn thành khóa học. Chị Yến giảng viên đã truyền đạt đúng theo ý muốn của mình trước khi tham gia khóa học “thẳng và thật”. Nội dung chị chia sẻ rất sát với thực tế, các tình huống nào sẽ xảy ra và khi gặp những tình huống đó ta nên xử lý như thế nào cho hợp lý
Quy trình đào tạo học viên ở S.O.C trở thành một nhân viên thu mua với đầy đủ kiến thức và kĩ năng cần có sau khi hoàn thành khóa học. Chị Yến giảng viên đã truyền đạt đúng theo ý muốn của mình trước khi tham gia khóa học “thẳng và thật”. Nội dung chị chia sẻ rất sát với thực tế, các tình huống nào sẽ xảy ra và khi gặp những tình huống đó ta nên xử lý như thế nào cho hợp lý

Mới hơn