Các khóa học đã đăng ký

Trần Lê Minh - Compensation & Benefits

Với góc độ của một sinh viên vừa ra trường như mình thì mình cảm thấy rất mơ hồ cũng như chưa thể hiểu rõ về các nhiệm vụ thực tế của một người làm về nhân sự. Khóa học đã đem đến cho mình cái nhìn khách quan và chân thật nhất từ việc thiết lập một bảng lương hoàn thiện đến các yếu tố tác động đến bảng lương (Luật, yếu tố đầu vào, yếu tố đầu ra,....) cũng như là những vấn đề khác của nghề C&B. Sau cùng 1 lần nữa mình xin cảm ơn anh Steve, các anh, các chị cũng như các bạn CS đã đồng hành cùng mình trong khóa học vừa rồi!
Với góc độ của một sinh viên vừa ra trường như mình thì mình cảm thấy rất mơ hồ cũng như chưa thể hiểu rõ về các nhiệm vụ thực tế của một người làm về nhân sự. Khóa học đã đem đến cho mình cái nhìn khách quan và chân thật nhất từ việc thiết lập một bảng lương hoàn thiện đến các yếu tố tác động đến bảng lương (Luật, yếu tố đầu vào, yếu tố đầu ra,....) cũng như là những vấn đề khác của nghề C&B. Sau cùng 1 lần nữa mình xin cảm ơn anh Steve, các anh, các chị cũng như các bạn CS đã đồng hành cùng mình trong khóa học vừa rồi!

Cũ hơn Mới hơn