Các khóa học đã đăng ký

Bùi Hoàng Thịnh - Khóa True Logistics For Starters (TLS92)

Điều giá trị nhất là mình được hiểu rõ về bản thân hơn và cũng như xác định được mục tiêu nghề nghiệp và cách kết nối với mọi người. Khóa học đáp ứng trên cả kỳ vọng của mình, không chỉ là kiến thức về ngành Logistics mà còn cho mình cơ hội được làm bạn với những con người tuyệt vời ở S.O.C.
Điều giá trị nhất là mình được hiểu rõ về bản thân hơn và cũng như xác định được mục tiêu nghề nghiệp và cách kết nối với mọi người. Khóa học đáp ứng trên cả kỳ vọng của mình, không chỉ là kiến thức về ngành Logistics mà còn cho mình cơ hội được làm bạn với những con người tuyệt vời ở S.O.C.

Cũ hơn Mới hơn